Sockenstugan består av två trevåningslängor, byggda 1947 och ombyggda 1999, med sammanlagt 44 lägenheter 31-70 m2. Mellan dessa finns en ny tillbyggnad med storköket, allrummen och gästrummen. Hobbyrummen finns i ena källaren. Husen är omgivna av en stor trädgård. 

Fler bilder finns hos Kombo, på Facebook och i vår prisansökan 2015.

Att bo i gemenskap

Modernt kollektivboende kallas ofta "bo i gemenskap". Vi som bor här tycker om att ha gemenskap med andra. De flesta är singlar, och våra grannar ersätter i viss mån familjen. Samtidigt är det viktigt att man värnar sitt privatliv.

Att bo i Sockenstugan är mycket trevligt om än inte alldeles fritt från konflikter och meningsmotsättningar. Vi lagar mat och äter tillsammans måndag-fredag under terminerna, och har extra aktiviteter när andan faller på. På eftermiddagarna brukar de daglediga fika tillsammans. Våra stora allrum och köket lämpar sig väl för fester och annat. I källaren har vi hobbyrum, bastu och motionsrum.

Dessutom har vi en stor trädgård där de som vill kan få en liten kolonilott. En av våra aktiviteter har under många år varit en stor loppmarknad. Behållningen går uteslutande till olika projekt som vi känner till, i olika delar av världen.

Vi som bor i kollektivhus behöver inte så stora privata ytor. Vi kan använda köket till stormatlagning och allrummen till fest. Våra gäster kan bo i gästrummen för en billig penning. 

Driften

Alla viktiga beslut tas på våra husmöten. Vi har ett stort antal arbetsgrupper för att få verksamheten flyta och för att sprida inflytandet till många. Det är viktigt att alla drar sitt strå till stacken, och önskvärt att alla är med i åtminstone en arbetsgrupp. Det är också viktigt att ha en fungerande styrelse, och här försöker vi få uppdragen cirkulera bland så många boende som möjligt.

Grunden för föreningen är arbetsgemenskap. Obligatoriskt arbete är matlagning, städning och trädgård. Däremot är det inte obligatoriskt att t.ex. äta den lagade maten eller använda trädgården. Förutom matlagen har vi ett tjugotal arbetsgrupper.

Vi är indelade i fyra matlag med 10-12 deltagare i varje. Varje matlag är ansvarig för en vecka (måndag-fredag). Två veckor i förväg träffas vi för att planera - vilka handlar, vilka lagar mat respektive diskar vilka dagar? Vilken meny ska vi ha (vi har vanligen en vegetarisk rätt och en husmansrätt)? Förutom planeringsmötet blir det oftast två arbetspass per person, omkring tre timmar vardera. Övriga veckor går vi till dukat bord, ställer våra bestick i diskmaskinen och går därifrån ... Är vi inte där kan vi be om matlåda. Betalar gör vi med kuponger vi köpt i förväg.

Vi städar trapphusen, korridorerna och allrummen i turordning - en budkavle hänger utanför dörren när det är dags. En gång per år har vi storstädning. Då ingår hobbyrummen, fönstren, köket mm. För trapphusstädningen får föreningen ersättning från Familjebostäder.

Vi sköter också hela trädgården förutom de stora träden, de hårdgjorda ytorna och snöröjningen. En aktiv trädgårdsgrupp planerar utformningen och arbetet. Varje boende måste arbeta minst 10 timmar per år i trädgården. Höst och vår har vi gemensamma arbetsdagar. För trädgårdsskötseln får föreningen ersättning från Familjebostäder.

Alla måste kunna fullgöra sina arbetsuppgifter när de flyttar in. Men att vi åldras eller blir sjuka är inget hinder för att bo kvar. Var och en arbetar efter sina förutsättningar och förmåga. Vi hjälper varandra solidariskt när orken inte räcker till.

Huset

Sockenstugan består av två trevåningslängor, byggda 1947 och ombyggda 1999, med sammanlagt 44 lägenheter 31-70 m2. Till varje lägenhet hör källar- och vindsförråd.

Mellan de gamla husen finns en ny tillbyggnad med storköket, allrummen och gästrummen.

Hobbyrummen (bastu, snickarboa, blomrum, sy- och mötesrum, gym) finns i ena källaren, liksom den stora tvättstugan. Ett cykelrum finns i vardera huset.

Husen är omgivna av en stor trädgård. Här finns ett antal lotter för dem som är intresserade samt gemensam köksträdgård, fruktträd och rabatter. Vi njuter av ett flertal uteplatser och en vattenkonst. 

I trädgårdshuset finns vårt trädgårdsförråd samt ett stort utrymme för källsortering. 

På husets baksida finns våra hushållskomposter, en vedbod och ett cykelgarage.

Ett flertal parkeringsplatser med el-urtag finns att hyra.

Fastighetsägaren är Familjebostäder, och vi har vanliga hyreskontrakt. Medlemskap i kollektivhusföreningen är obligatoriskt. Man ingår inte i Familjebostäders interna byteskö.

Kollektivhusföreningen är tillika lokal hyresgästförening. De centrala avtalen mellan Hyresgästföreningen och Familjebostäder ger oss möjlighet att teckna s.k. förvaltningsavtal. Dessa innebär att vi sköter trappstädning och trädgård och i gengäld får ett hyresavdrag som går direkt till föreningen. 

UA-65189730-1